Julianna Kostencka

mgr inż. Julianna Kostencka

Skrócony życiorys
W roku 2012 ukończyłam studia magisterskie na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (PW) w specjalności Inżynieria Fotoniczna. Obecnie jestem uczestniczką studiów doktoranckich w języku angielskim ‘Optics in Science and Engineering’ prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej, Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki, PW. Temat realizowanej przeze mnie rozprawy doktorskiej to: „Holograficzne metody rekonstrukcji kształtu i rozkładu współczynnika załamania trójwymiarowych przedmiotów w mikroskali”. Od roku 2011 jestem beneficjentką stypendium z projektu 3D Phase: „Phase microscopy and tomography – new approach to 3D measurements of biological and technological structures” finansowanego z programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Zainteresowania naukowe
 • Cyfrowa holografia mikroskopowa, pomiar topografii, algorytmy lokalizacji płaszczyzny obrazu
 • Optyczna tomografia dyfrakcyjna, pomiar trójwymiarowego współczynnika załamania
Prowadzone przedmioty
  Materiały do zajęć
  Osiągnięcia
  • Autorka i współautorka 11 artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (w tym 10 z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej) oraz 8 materiałów pokonferencyjnych.
  • Stypendium indywidualne programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Nagroda III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie im. prof. A. Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki.
  Pełnione funkcje
  Publikacje
  Julianna Kostencka

  Dane kontaktowe

  Telefon

  +48 22 234 8635

  Adres

  Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki
  ul. Św. A. Boboli 8
  02-525 Warszawa
  Pokój 507a