Julianna Winnik (Kostencka)

dr inż. Julianna Winnik

Skrócony życiorys
W roku 2012 ukończyłam studia magisterskie na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (PW) w specjalności Inżynieria Fotoniczna. W latach 2012-2018 byłam uczestniczką studiów doktoranckich na wydziale Mechatroniki PW realizując pracę pt. ”Holograficzne metody rekonstrukcji trójwymiarowego rozkładu współczynnika załamania o zwiększonej objętości pomiarowej”. W roku 2018 uzyskałam tytuł doktora nauk technicznych.
Zainteresowania naukowe
 • mikroskopia holograficzna,
 • tomografia holograficzna,
 • algorytmy rekonstrukcji tomograficznej,
 • algorytmy rekonstrukcji topografii mikroobiektów,
 • metody automatycznego zogniskowania (autofocusingu).
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
 • Autorstwo i współautorstwo 14 artykułów w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej oraz licznych materiałów pokonferencyjnych,
 • Dwukrotne stypendium indywidualne programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
 • Stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca,
 • Stypendium wyjazdowe Narodowego Centrum Nauki ETIUDA,
 • Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM,
 • Wykonawca w licznych projektach naukowych, m.in. w projekcie FNP TEAM, FNP IMPULS, NCN OPUS, ACTPHAST.
Pełnione funkcje
Publikacje
Julianna Kostencka

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 86 35

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 507a