Krzysztof Malowany

mgr inż. Krzysztof Malowany

Skrócony życiorys
Studia magisterskie ukończyłem w 2012r. na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W tym samy roku rozpocząłem studia doktoranckie oraz zostałem przyjęty na stanowisko samodzielnego referenta technicznego w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej. Jestem też współzałożycielem firmy technologicznej KSM Vision Sp. z o.o..
Zainteresowania naukowe
 • Optyczne metody badań i kontroli,
 • Metoda Cyfrowej Korelacji Obrazu,
 • Opto-numeryczne metody analizy obiektów inżynierskich,
 • Implementacja opracowanych metod w przemyśle energetycznym, chemicznym i farmaceutycznym oraz konserwacji dzieł sztuki.
Prowadzone przedmioty
  Materiały do zajęć
  Osiągnięcia
  • Publikacje naukowe w 6 czasopismach z „Impact Factor”, 3 publikacje recenzowanych czasopismach spoza listy filadelfijskiej, 7 publikacji konferencyjnych.
  • Laureat zespołowej „Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki” w 2013 roku.
  • Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych: „Młodzi Innowacyjni 2012”.
  • Wyróżnienie w XXI Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora  Adama  Smolińskiego  na  najlepsze  prace  dyplomowe w roku akademickim 2011/2012  z dziedziny optoelektroniki.
  Pełnione funkcje
  Publikacje
  2015-04-21_DSC_0009

  Dane kontaktowe

  Telefon

  +48 22 234 86 35

  Adres

  Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki
  ul. Św. A. Boboli 8
  02-525 Warszawa
  Pokój 507