Krzysztof Patorski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski

Skrócony życiorys

Studia magisterskie ukończyłem w 1970 roku na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej specjalizując się w konstrukcji i budowie przyrządów optycznych. Po zakończeniu studiów rozpocząłem pracę jako asystent w Instytucie Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej PW. W 1971 roku wyjechałem na staż naukowy (stypendium Rządu Japonii) do Japonii, w latach 1973-1976 odbyłem studia doktoranckie na Uniwersytecie w Osace (na Wydziale Fizyki Stosowanej) gdzie uzyskałem stopień doktora nauk technicznych, nostryfikowany na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej PW w 1976 roku. W Politechnice Warszawskiej byłem zatrudniony na stanowiskach: adiunkta (1976-1982), docenta (1983-1989) i profesora (od 1990 roku do chwili obecnej, od 1996 roku na stanowisku profesora zwyczajnego). Jestem wdowcem, mam dwóch synów Mateusza i Tomka.

Zainteresowania naukowe
 • dyfrakcja na przedmiotach okresowych i quasiokresowych,
 • interferencja i interferometria,
 • teoria i zastosowania efektu mory,
 • przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych, w szczególności metodami jednoobrazowymi (z zastosowaniem transformacji falkowej, dekompozycji sygnału na mody empiryczne, itp.),
 • optyczne metody badań i kontroli.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
Nadanie tytułów:
 • Fellow of the International Society for Optical Engineering (SPIE,USA), 1988,
 • Fellow of the Optical Society of America (OSA, USA), 2013, za "przełomowe badania w zakresie pola dyfrakcyjnego Fresnela struktur okresowych i quasi-okresowych, interferometrii z zastosowaniem siatek dyfrakcyjnych, metody mory i automatycznej analizy obrazów prążkowych".
Pełnione funkcje
 • Prodziekan ds. kształcenia, Wydział Mechaniki Precyzyjnej PW, 1981-1984,
 • Kierownik Zakładu Konstrukcji Przyrządów Optycznych, Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych PW, 1986-1990,
 • Z-ca dyrektora ds. naukowych, Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych PW, 1987-1993,
 • Dyrektor Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych PW, 1993-1996,
 • Dyrektor Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW, 1996-2012,
 • Dyrektor  Komitetu Programu Priorytetowego „Inżynieria fotoniczna”, PW, 1995-2000,
 • Członek Komisji Senackiej ds. Nauki, PW, 1998-2003,
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Rozwoju i Modernizacji Uczelni, PW, 1998-2003,
 • Członek Komisji Senackiej ds. Organizacji Uczelni, PW, 2002-2008,
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Optyki Stosowanej, Warszawa, 2003 – 2016.
Publikacje
Krzysztof Patorski

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 83 45

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 516