Marcin Malesa

dr inż. Marcin Malesa

Skrócony życiorys

Ukończyłem studia magisterskie (kierunek Automatyka i Robotyka, 2009) oraz studia doktorskie (dziedzina Budowa i Eksploatacja Maszyn, 2014) na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich odbyłem roczną praktykę w Departamencie Mechaniki Eksperymentalnej w firmie Airbus UK w Bristolu. Moje zainteresowania naukowe obejmują rozwój optycznych metod pomiarowych oraz ich aplikacje w różnych dziedzinach nauki i przemysłu, takich jak: mechanika eksperymentalna, konserwacja dzieł sztuki, energetyka, czy budownictwo. Jako laureat programu TOP 500 Innovators (MNiSW) odbyłem szkolenie z przedsiębiorczości i komercjalizacji wyników badań na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (Haas School of Business). Jestem też współzałożycielem firmy technologicznej KSM Vision Sp. z o.o..

Zainteresowania naukowe
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
  • Laureat zespołowej „Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki”,
  • Laureat programu TOP500 Innovators.
Pełnione funkcje
Publikacje
Marcin Malesa

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 86 35

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 507