Maria Baczewska

mgr inż. Maria Baczewska

Skrócony życiorys
Ukończyłam studia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej, jednak pracę magisterską napisałam pod kierunkiem prof. Małgorzaty Kujawińskiej z Zakładu Inżynierii Fotonicznej. Uzyskałam tytuł magistra inżyniera w 2018 roku. Praca magisterska dotyczyła analizy parametrów biologicznych komórek skóry w oparciu o cyfrowe pomiary mikroskopem holograficznym. W latach 2016-2017 pracowałam nad oprogramowaniem CMMS w dziale serwisu GE Medical Systems Polska Sp. z.o.o. Od 2017 roku jestem częścią projektu TEAM-TECH "BiOpTo: Tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań biomedycznych", finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W 2018 roku rozpoczęłam studia doktoranckie w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej.    
Zainteresowania naukowe
  • mikroskopia holograficzna i tomografia dyfrakcyjna w zastosowaniu do mikroobiektów i tkanek biologicznych.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
Pełnione funkcje
Publikacje
DSC_9335

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 83 96

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 520A