Marta Mikuła – Zdańkowska

mgr inż. Marta Mikuła – Zdańkowska

Skrócony życiorys

W 2009 roku podjęłam studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Zastosowanie Fizyki w Biologii i Medycynie, specjalność Optyka Okularowa i Optometria. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczęłam studia magisterskie na Wydziale Mechatroniki, specjalność Inżynieria Fotoniczna. W latach 2013-2014 brałam udział w projekcie 3DPhase w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na stanowisku studenta. We wrześniu 2014 roku ukończyłam studia magisterskie i podjęłam studia doktoranckie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W tym czasie pracowałam w projektach naukowych: FNP TEAM (3DPhase), NCN OPUS (HOLOTOMO4D).

Zainteresowania naukowe
  • mikroskopia holograficzna,
  • pomiary elementów mikrooptyki,
  • budowa optycznych przyrządów pomiarowych.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
  • Opracowanie metody i budowa cyfrowego mikroskopu holograficznego z dwiema wiązkami o sferycznych czołach falowych pozwalających na zwiększenie efektywnego pola pomiarowego,
  • Wykonawca w projektach naukowych takich jak: FNP TEAM, NCN OPUS,
  • Trzecie miejsce w konkursie na najlepszą studencką prezentację w międzynarodowej konferencji XXXIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium Wilga 2014.
Pełnione funkcje
Publikacje
Marta Mikuła

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 86 62

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 32