Marta Mikuła

mgr inż. Marta Mikuła

Skrócony życiorys

W 2009 roku podjęłam studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Zastosowanie Fizyki w Biologii i Medycynie, specjalność Optyka Okularowa i Optometria. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczęłam studia magisterskie na Wydziale Mechatroniki, specjalność Inżynieria Fotoniczna. W latach 2013-2014 brałam udział w projekcie 3DPhase w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na stanowisku studenta. We wrześniu 2014 roku ukończyłam studia magisterskie i podjęłam studia doktoranckie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od listopada 2014 jestem członkiem projektu 3DPhase na stanowisku doktoranta.

Zainteresowania naukowe
  • Mikroskopia holograficzna,
  • Pomiary elementów mikrooptyki,
  • Biofotonika,
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
Pełnione funkcje
Publikacje
Marta Mikuła

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 86 62

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 32