Maksymilian Chlipała

dr inż. Maksymilian Chlipała

Skrócony życiorys

W 2013 roku ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki, na specjalności Inżynieria Fotoniczna. W tym samym roku rozpocząłem stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Mechatroniki, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Rozprawę doktorską zatytułowaną „System barwnego wyświetlacza holograficznego 3D o szerokim kącie pola widzenia z oświetleniem niekoherentnym” obroniłem z wyróżnieniem we wrześniu 2019 roku. W listopadzie 2019 roku zostałem zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania naukowe
  • holografia cyfrowa,
  • budowa wyświetlaczy holograficznych,
  • wpływ koherencji światła na jakość rekonstrukcji holograficznych,
  • rejestracja i rekonstrukcja rzeczywistych obiektów 3D,
  • przestrzenne modulatory światła,
  • wyświetlacze 3D.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
  • Budowa kolorowego wyświetlacza holograficznego z oświetleniem niekoherentnym,
  • Zespołowa nagroda Rektora PW pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2016-2017.
Pełnione funkcje
Publikacje
ZIF00126

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 83 96

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 18