Maksymilian Chlipała

mgr inż. Maksymilian Chlipała

Skrócony życiorys

W 2013 roku ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki, na specjalności Inżynieria Fotoniczna. W tym samym roku rozpocząłem stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn.

Zainteresowania naukowe
  • holografia cyfrowa,
  • budowa wyświetlaczy holograficznych,
  • wpływ koherencji światła na jakość rekonstrukcji holograficznych.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
  • Budowa kolorowego wyświetlacza holograficznego z oświetleniem niekoherentnym.
Pełnione funkcje
Publikacje
ZIF00126

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 83 96

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 32