Michał Dudek

mgr inż. Michał Dudek

Skrócony życiorys

Urodziłem się 13 sierpnia 1987 w Warszawie. W 2006 roku rozpocząłem studia na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej – kierunek Fizyka Techniczna. Dyplom inżyniera w specjalności Optoelektronika uzyskałem w 2010 roku, po czym kontynuowałem naukę na studiach magisterskich w specjalności Fotonika, które ukończyłem z wyróżnieniem w 2011 roku. W trakcie studiów czynnie działałem w Kole Naukowym Fizyków, Kole Naukowym Optoelektroniki oraz Samorządzie Studentów PW. Od 2011 roku rozpocząłem studia w ramach Niestacjonarnego Anglojęzycznego Studium Doktoranckiego na Wydziale Mechatroniki PW, które obecnie kontynuuję. Jestem beneficjentem stypendium z projektu 3D Phase programu TEAM. Dodatkowo jestem członkiem SPIE oraz OSA, a także działam czynnie w Warsaw University of Technology SPIE Student Chapter, w tym jako przewodniczący w 2013 roku, oraz Warsaw University of Technology OSA Student Chapter, jako założyciel i przewodniczący w 2014 roku.

Zainteresowania naukowe
  • tomografia optyczna, interferometria, obróbka i analiza obrazów
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
  • Autor i współautor około 13 wystąpień konferencyjnych i 13 artykułów naukowych - w tym 7 w czasopismach z listy filadelfijskiej (ISI Master Journal List).
Pełnione funkcje
Publikacje
ZIF00118

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 8396

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 32