Michał Ziemczonok

mgr inż. Michał Ziemczonok

Skrócony życiorys
Studia magisterskie ukończyłem w 2018r. na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W tym samym roku rozpocząłem studia doktoranckie oraz zostałem przyjęty na stanowisko samodzielnego referenta naukowo-technicznego w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki.
Zainteresowania naukowe
  • Holografia cyfrowa
  • Optyczna tomografia dyfrakcyjna
  • Druk 3D/polimeryzacja dwufotonowa
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
  • Za pracę inżynierską: nagroda III stopnia w XXVI Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki (2017r.)
  • Druga nagroda w konkursie za najlepszą prezentację podczas konferencji OPTO2017
Pełnione funkcje
Publikacje
MichalZiemczonok

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 86 62

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 32