Michał Ziemczonok

mgr inż. Michał Ziemczonok

Skrócony życiorys
Studia magisterskie ukończyłem w 2018r. na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W tym samym roku rozpocząłem studia doktoranckie w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki. Aktualnie pracuję w projekcie "BiOpTo: Tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań w biomedycynie" oraz "Neurophase: 3D/4D quantitative phase imaging for neuroscience at cellular level".
Zainteresowania naukowe
  • holografia cyfrowa,
  • optyczna tomografia dyfrakcyjna,
  • druk 3D w skali mikro i nano - polimeryzacja dwufotonowa.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
  • Druga nagroda w konkursie za najlepszy plakat podczas konferencji 1st InterBioMed Young Scientist Forum (2019 r.),
  • Za pracę magisterską:  nagroda II stopnia w XXVII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki (2018 r.),
  • Za pracę inżynierską: nagroda III stopnia w XXVI Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki (2017 r.),
  • Druga nagroda w konkursie za najlepszą prezentację podczas konferencji OPTO2017.
Pełnione funkcje
Publikacje
MichalZiemczonok

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 86 62

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 32