Piotr Makowski

dr inż. Piotr Makowski

Skrócony życiorys

W roku 2004 podjąłem studia na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej na kierunku Fizyka Techniczna. Stopień magistra inżyniera uzyskałem w czerwcu 2009 r. za pracę magisterską dotyczącą projektowania holograficznych elementów fazowych obrazujących ze zwiększoną głębią ostrości. W październiku 2009 r. rozpocząłem studia doktoranckie w zespole Zakładu Optyki i Fotoniki WF. Przedmiotem moich badań były metody modelowania stanu polaryzacji stochastycznego światła wielobarwnego w światłowodowych i objętościowych układach segmentowych z dwójłomnością liniową o silnej dyspersji. Uczestniczyłem też w projekcie badawczym NCBiR dotyczącym wielopunktowego polarymetrycznego czujnika drgań do zastosowania w strukturach kompozytowych. Rozprawę doktorską obroniłem z wyróżnieniem w czerwcu 2013 r. W sierpniu 2013 r. zostałem zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej IMiF jako stypendysta w projekcie TEAM "Phase microscopy and tomography – new approach to 3D measurements of biological and technological structures (3DPHASE)".

Zainteresowania naukowe
 • optyczna tomografia dyfrakcyjna
 • holografia cyfrowa i wyświetlacze holograficzne
 • optyka statystyczna i polaryzacyjna
Prowadzone przedmioty
  Materiały do zajęć
  Osiągnięcia
  • za pracę magisterską: II nagroda w  XVIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2008/2009 z dziedziny optoelektroniki.
  Pełnione funkcje
  Publikacje
  ZIF00128

  Dane kontaktowe

  Telefon

  +48 22 234 8396

  Adres

  Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki
  ul. Św. A. Boboli 8
  02-525 Warszawa
  Pokój 520a