Piotr Zdańkowski

dr inż. Piotr Zdańkowski

Skrócony życiorys
Studia magisterskie o specjalności Inżynieria Fotoniczna ukończyłem w 2013 roku na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Podczas studiów magisterskich byłem stypendystą w projekcie 3DPHASE finansowanym przez program TEAM Fundacji Nauki Polskiej oraz projekcie HoloTrue3D finansowanym przez program Maestro Narodowego Centrum Nauki. Moja praca dotyczyła budowy układu rejestracji hologramów fourierowskich oraz zastosowania apertury syntetycznej. W 2014 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Uniwerytecie w Dundee, gdzie zostałem stypendystą projektu PHOQUS finansowanego przez europejski program Marie Curie Actions. Moim głównym zadaniem była budowa super-rozdzielczego mikroskopu fluorescencyjnego STED, z optyką adaptacyjną do korekcji aberracji. Doktorat otrzymałem w 2018 roku.
Zainteresowania naukowe
  • mikroskopia oraz nanoskopia fluorescencyjna
  • mikroskopia super-rozdzielcza
  • optyka adaptacyjna oraz korekcja aberracji
  • holografia
  • mikroskopia fazowa
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
  • Budowa super-rozdzielczego nanoskopu fluorescencyjnego z zastosowaniem wymuszonego wygaszenia emisji (STED – STimulated Emission Depletion microscopy) z optyką adaptacyjną do korekcji aberracji. Zbudowany system pozwolił na obrazowanie gęstych optycznie komórek mitotycznych oraz neurytów komórek macierzystych znajdujących się ponad grubą warstwą tkanki.
Pełnione funkcje
Publikacje
DSC_5703

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 86 37

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 110