Romuald Jóźwicki

prof. dr hab. inż. Romuald Jóźwicki

Skrócony życiorys
Zainteresowania naukowe
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
 • 12 patentów krajowych,
 • Wpływ aberracji układu optycznego na dokładność pomiarów interferencyjnych,
 • Budowa polowego spektrometru fourierowskiego do pomiarów stężenia polutantów,
 • Budowa polowego interferometru heterodynowego do pomiaru kształtu powierzchni,
 • Budowa stanowiska do pomiaru kształtu powierzchni z wykorzystaniem holografii cyfrowej.
Pełnione funkcje
 • Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej – emerytowany członek Rady Naukowej kwartalnika Optica Applicata, Polskiego Komitetu Optoelektronik,
 • Fellow SPIE,
 • Członek komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcji Optoelektronik,
 • Członek Rady programowej Opto-Electronics Review,
 • Członek Kapituły Medalu Politechniki Warszawskiej,
 • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Oddziału SPIE.
Publikacje
ZIF00103

Dane kontaktowe

Telefon


Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój