Romuald Jóźwicki

prof. dr hab. inż. Romuald Jóźwicki

Skrócony życiorys
Zainteresowania naukowe
Prowadzone przedmioty
  Materiały do zajęć
  Osiągnięcia
  • 12 patentów krajowych
  • Wpływ aberracji układu optycznego na dokładność pomiarów interferencyjnych
  • Budowa polowego spektrometru fourierowskiego do pomiarów stężenia polutantów
  • Budowa polowego interferometru heterodynowego do pomiaru kształtu powierzchni
  • Budowa stanowiska do pomiaru kształtu powierzchni z wykorzystaniem holografii cyfrowej
  Pełnione funkcje
  • Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej – emerytowany członek Rady Naukowej kwartalnika Optica Applicata, Polskiego Komitetu Optoelektronik
  • Fellow SPIE
  • Członek komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcji Optoelektronik
  • Członek Rady programowej Opto-Electronics Review
  • Członek Kapituły Medalu Politechniki Warszawskiej
  • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Oddziału SPIE
  Publikacje
  ZIF00103

  Dane kontaktowe

  Telefon

  +48 22 234 8518

  Adres

  Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki
  ul. Św. A. Boboli 8
  02-525 Warszawa
  Pokój 513