Wojciech Krauze

dr inż. Wojciech Krauze

Skrócony życiorys

Zarówno studia inżynierskie jak i magisterskie ukończyłem na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W latach 2013-2018 byłem doktorantem w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej (Wydział Mechatroniki, PW), gdzie rozwijałem metody rekonstrukcji tomograficznej zastosowane do analizy komórek biologicznych. Rozprawa doktorska (obroniona w 2018r.) dotyczyła algorytmów przetwarzania danych w tomografii optycznej. Obecnie jestem adiunktem w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej.

   
Zainteresowania naukowe
  • tomografia optyczna,
  • analiza optyczna komórek biologicznych.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
  • Indywidualna nagroda 3. stopnia JM Rektora PW za wybitne osiągnięcia naukowe (2019),
  • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START 2019,
  • II Nagroda w konkursie Innowator Mazowsza, w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec (2018),
  • Zespołowy złoty medal za wynalazek „Optical tomography system for biomedical applications” na targach innowacyjności iENA 2018 w Norymberdze, Niemcy (2018),
  • Nagroda zespołowa 1. stopnia JM Rektora PW za wybitne osiągnięcia naukowe (2018).
Pełnione funkcje
  • Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
Publikacje
pro-headshot

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 83 96

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 520A